VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/04/2018
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 22/05/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu
 03/03/2018
 Hà Nội, Ninh Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Ninh Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm