Tuyển dụng nhanh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên
 9 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nam
 8 triệu - 12 triệu
 30/03/2018
 Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Đà Nẵng
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng

 VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 21/04/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 29/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên
 6 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 20/04/2018
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm