VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Bến Tre, Long An, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 27/01/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 Thương lượng
 30/01/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên
 12 triệu - 15 triệu
 16/02/2018
 Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm