VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên
 10 triệu - 12 triệu
 25/03/2018
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 01/04/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 02/01/2018
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội
 20 triệu - 25 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm