VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn
 Thương lượng
 20/03/2018
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 05/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 17/12/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 25 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
 5 triệu - 10 triệu
 20/12/2017
 Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 09/12/2017
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm