VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Hải Phòng, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 15/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Quảng Ngãi
 10 triệu - 12 triệu
 20/08/2017
 Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/05/2017
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2016
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 15/08/2016
 Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/07/2016
 Đà Nẵng
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2016
 Quảng Ngãi

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm