VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2016
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái
 25 triệu - 30 triệu
 12/07/2016
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê, Khác
 18 triệu - 30 triệu
 30/06/2016
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Khác
 20 triệu - 25 triệu
 30/06/2016
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 25 triệu - 30 triệu
 30/04/2016
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Khác

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm