VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2018
 Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang
 15 triệu - 20 triệu
 13/09/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm