VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Quảng Nam, Quảng Trị
 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 6 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/01/2018
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm