VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/07/2017
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2022
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 28/03/2017
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 20/02/2017
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2016
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Khác
 Thương lượng
 31/12/2016
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2016
 Long An
 Thương lượng
 26/03/2016
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2016
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm