VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 20/01/2018
 Quảng Ninh
 4 triệu - 6 triệu
 30/12/2017
 Bình Định, Đà Nẵng
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2016
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2016
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2016
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Trà Vinh, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm