VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 11/07/2018
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 15 triệu
 29/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội
 20 triệu - 25 triệu
 31/08/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Bình Dương
 Thương lượng
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm