VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/04/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Hòa Bình, Khác
 10 triệu - 30 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 30 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/04/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Hòa Bình, Khác
 Thương lượng
 30/04/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Hòa Bình, Khác
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 28/02/2018
 Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 30/01/2018
 Bình Dương, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Bình Dương, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Bình Dương, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 20/09/2017
 Khác
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Hòa Bình
 Thương lượng
 19/08/2017
 Bắc Ninh
 6 triệu - 10 triệu
 10/08/2017
 Bình Dương
 15 triệu - 20 triệu
 30/07/2017
 Hà Tây

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm