Tuyển dụng nhanh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 8 triệu - 15 triệu
 10/09/2018
 Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 23/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đắc Nông, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 10/07/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm