VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu
 20/03/2018
 Lâm Đồng
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu
 02/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An
 15 triệu - 20 triệu
 15/02/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 3 triệu - 5 triệu
 17/01/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 20/01/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 20/02/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2018
 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Quảng Nam, Quảng Trị

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm