VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2015
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2016
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/01/2016
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 20/01/2016
 Hải Phòng
 Thương lượng
 31/12/2015
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2015
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/12/2015
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2016
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2016
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 31/12/2015
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 15/12/2015
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm