VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 15/04/2014
 Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/07/2014
 Quảng Ninh
 15 triệu - 30 triệu
 15/04/2014
 Hà Nội, Quảng Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 31/08/2013
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Cạnh tranh
 30/11/2015
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2015
 Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2015
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2014
 Quảng Ninh
 Cạnh tranh
 15/04/2014
 Hà Nội, Quảng Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm