Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 10/07/2018
 Khánh Hòa
 6 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Bình Dương
 Thương lượng
 31/07/2018
 Đà Nẵng
 Thương lượng
 25/06/2018
 Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
 Thương lượng
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 23/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đắc Nông, Đồng Nai
 3 triệu - 5 triệu
 11/07/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội
 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm