VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2017
 Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang
 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2017
 Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh
 Thương lượng
 20/09/2017
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/07/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu
 30/08/2017
 Hà Nội
 Thương lượng
 01/11/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm