VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 14/04/2018
 Đà Nẵng, Long An, Quảng Bình, Tiền Giang, Bình Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 10/02/2018
 Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 10/02/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2017
 Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/10/2017
 Đà Nẵng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm