VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 28/02/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Gia Lai, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 08/12/2017
 Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 19/11/2017
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm