VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 12/08/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Khánh Hòa
 Thương lượng
 30/06/2018
 Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 An Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 Thương lượng
 30/06/2018
 Bắc Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng
 15 triệu - 20 triệu
 12/08/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 16/07/2018
 Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm