Tuyển dụng nhanh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 21/06/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 09/07/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng
 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 14/07/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 09/07/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Cạn, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 15/07/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái
 Thương lượng
 21/06/2018
 Hà Nội

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm