VIỆC LÀM MỚI

 8 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thái Nguyên
 16 triệu - 20 triệu
 01/07/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu
 Thương lượng
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm