VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 21/01/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Bình Định, Đắc Nông, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam
 20 triệu - 25 triệu
 15/01/2018
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lào Cai, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 5 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm