Đăng nhập nhanh bằng facebook

Đăng nhập nhanh bằng facebook

Đăng ký tư vấn

(Chú ý) Chương trình chỉ áp dụng với những trường hợp sau:


Dành cho sinh viên.

  • » Là ứng viên đã hoàn thành hồ sơ trên MyWork.
  • » Là sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội có nguyện vọng tìm việc hoặc đăng ký thực tập, kiến tập.
  • » Vẫn còn đang trong thời gian có thể tham dự chương trình kiến tập thực tập của trường.

Sau khi đăng ký thành công MyWork sẽ tổng hợp và gửi thông tin của các bạn đến những nhà tuyển dụng đang có nhu cầu.

Đăng nhập ứng viên hoặc Đăng ký tài khoản


Dành cho nhà tuyển dụng.

  • » Là nhà tuyển dụng có tài khoản trên MyWork.
  • » Là nhà tuyển dụng có nhu cầu tìm kiếm ứng viên cho vị trí thực tập sinh.
  • » Nhà tuyển dụng quan tâm đến sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Đăng nhập nhà tuyển dụng hoặc Đăng ký tài khoản


Ứng viên mới đăng ký

Nhà tuyển dụng mới đăng ký

Tìm việc làm
Videos