caodangthuongmaivadulichhn

Cổng việc làm dành cho sinh viên

 Địa chỉ:

Thông tin trường

 Website:

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là Trường công lập trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiền thân của trường là Trường Trung cấp Thương nghiệp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 1680/QĐ-TCDC ngày 9/4/1965 của UBHC (nay là UBND Thành phố Hà Nội). Để phù hợp với sự nghiệp đổi mới của đất nước, ngày 13/5/1993 được đổi tên thành trường TH Thương mại và Du lịch Hà Nội theo quyết định số 1948/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội, ngày 1/9/2008 Trường được Bộ giáo dục và Đào tạo cho nâng cấp Thành trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà nội theo quyết định số 5689/QĐ-BGD&ĐT.

Trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có trình độ Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, nghề. Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ cho đào tạo, sản xuất kinh doanh, dịch vụ Thương mại và Du lịch, hợp tác, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội phấn đấu trở thành trường Cao đẳng đa ngành, đa lĩnh vực thương mại và du lịch hiện đại; một trung tâm giáo dục đào tạo bậc cao đẳng và TCCN đạt chuẩn chất lượng cao của Hà Nội và khu vực, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến, hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, môi trường giáo dục kỷ cương và thân thiện với người học; Là địa chỉ tin cậy trong cung ứng dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ, nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của Thủ đô và đất nước trong sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước.