Ứng viên năng động

 Hồ sơ ứng viên mới nhất

Lai Xe

Nguyen Van Thong

Cập nhật: 21/07/2018

Kinh nghiệm: 18 năm

Hà Nội

Kinh nghiệm: 3 năm

Đà Nẵng

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Nâng

Bùi Thế Phong

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 5 năm

Đà Nẵng

Lái Xe

Nguyễn Quang Thiên

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 5 năm

Đà Nẵng

Nhân Viên Lái Xe B2

Vương Đắc Hùng

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Lái Xe Bằng B2

Kiều Văn Tư

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Tài Xế B2

Nguyễn Thái Hưng Thượng

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm: 7 năm

Hà Nội, Hưng Yên

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Lái Xe - Tài Xế (hạng C)

Hồ Quang Hào

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh, Bình Dương, ...

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Tài Xế

Nguyễn Hoàng Phong

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Lái Xe Bằng B2

Lê Hồng Phong

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Tài Xế Lái Xe Dấu C

Lê Văn Khang

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Tài Xế Lái Xe Dấu B2

Hoàng Công Thi

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Tài Xế

Trần Văn Trung

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 4 năm

Đà Nẵng

Tài Xế Lái Xe Hạng C

Tường Nguyên

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 9 năm

Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Bằng D

Nguyễn Văn Long

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 7 năm

Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Bằng D

Phùng Văn Dương

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 6 năm

Hà Nội

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển