Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Môi Trường

Nguyễn Hoài Thương

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Trợ Giảng Tiếng Anh

Nguyễn Nhựt Tiến

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Trợ Giảng Tiếng Anh

Trần Vũ Hoàng Hiệp

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm: 4 năm

Hà Nội

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Cộng Tác Viên Dịch Thuật Tiếng Anh Online

Hồ Thị Thúy Nga

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đà Nẵng

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội, Hồ Chí Minh, ...

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Bùi Thị Hoa

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội, Đà Nẵng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Nhật

Đình Đình Mai

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 3 năm

Đà Nẵng

Nhân Viên Marketing

Bùi Phương Thảo

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội, Hồ Chí Minh, ...

Giáo Viên Tiếng Anh

Phạm Vũ Xuân Huyền

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh, Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Pháp

Bùi Thị Minh Quyên

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng/ Nhân Viên CSKH

Nguyễn Thị Hồng Trinh

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Viên/trợ Giảng Tiếng Anh- Pháp

Trương Quỳnh Hương

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Vũ Thị Thanh Tâm

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Anh Online

Nguyễn Thu Hạnh

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội, Hải Dương, ...

Biên Dịch/biên Tập Viên Tiếng Nhật

Nguyễn Anh

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội, Hồ Chí Minh, ...

Nhân Viên

Đỗ Minh Thu

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh/ Kỹ Thuật

Nguyễn Tùng Lâm

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh, Bình Dương, ...

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển