Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Bảo Vệ

Nguyễn Văn Hải

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Vệ

Nguyễn Công Lập

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Vệ

Ngô Nhật Sang

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Vệ/trông Quán Nét

Nguyễn Đình Thắng

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Vệ/lao Động Phổ Thông

Lê Văn Phát

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh, Long An

Nhân Viên Bảo Vệ

Vũ Trọng Sơn

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Vệ

Nguyễn Hoàng Anh

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Vệ/bán Hàng/trông Quán Net

Nguyễn Ngọc Trường

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Vệ/an Ninh

Nguyễn Văn Tuyên

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 13 năm

Đà Nẵng

Nhân Viên Bán Hàng/bảo Vệ

Lò Văn Vương

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng/ Bảo Vệ/ Công Nhân

Tiên Huỳnh

Cập nhật: 19/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Vệ

Lê Thanh Tâm

Cập nhật: 19/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh, Long An

Nhân Viên Bán Hàng/phục Vụ/bảo Vệ

Nguyễn Huy Nghĩa

Cập nhật: 19/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Vệ

Đặng Đình Đạt

Cập nhật: 19/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng/phục Vụ/bảo Vệ

Lưu Văn Cháng

Cập nhật: 19/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội, Hà Nam, ...

Trưởng Bộ Phận An Ninh

Nguyễn Thế Trọng

Cập nhật: 19/07/2018

Kinh nghiệm: 10 năm

Đà Nẵng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh, Hà Nội, ...

Nhân Viên Bảo Vệ

Vũ Đức Tiến

Cập nhật: 18/07/2018

Kinh nghiệm: 8 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên An Ninh

Huan Nguyen Van

Cập nhật: 18/07/2018

Kinh nghiệm: 6 năm

Bình Dương

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển