Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Đào Tạo

Bùi Thị Phương Hoa

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Marketing/hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Hồng Hạnh

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Hà Thị Ngọc

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 3 năm

Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Trương Thi Thu Diệu

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Chuyên Viên PR - Marketing

Nguyễn Thị Hải Hà

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội

Nhân Viên Marketing

Bùi Phương Thảo

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội, Hồ Chí Minh, ...

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thị Thi

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Seo Web

Nguyễn Văn Hùng

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Phạm Thị Hạnh

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Admin Fanpage

Nguyễn Tấn Lợi

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh/bán Hàng

Trịnh Quang Hùng

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Marketing

Phạm Thị Ngọc

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Thị Thanh Thức

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Chăm Sóc Khách Hàng, Bán Hàng Cấp Cao

Nguyễn Ngọc Mẫn

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Marketing

Đào Thị Hoa

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Lưu Đình Tuyên

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thành Nhân

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển