Hồ sơ ứng viên mới nhất

Quản Lý Marketing

Nguyễn Việt Hưng

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Facebook Ads

Nguyễn Trần Trung Toàn

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Nguyễn Duy Nhật

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Cộng Tác Viên Marketing

Trần Lương Thành Tín

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Content Marketing

Hồ Phương Anh

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Đặng Thị Thanh Nhàn

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Vương Thị Thanh Vân

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Vũ Ngọc Anh

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Bản Cơ

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: 10 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Đinh Thị Thu Hà

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Nguyễn Vũ Yến Thy

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Trưởng Phòng Marketing

Trần Cao Nhật Thanh

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: 10 năm

Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Mai Hữu Phúc

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Content Marketing

Vũ Thị Trang

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Marketing

Vũ Thị Mỹ Hạnh

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Trưởng Phòng Marketing Online / Seo Top Google

Nguyễn Yên Phong

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: 17 năm

Hồ Chí Minh

Thực Tập Sinh Marketing

Nguyễn Thị Bích Thủy

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Thương Mại Điện Tử

Đinh Ngọc Hà

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Marketing

Nguyễn Minh Tài

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: 3 năm

Đà Nẵng

Nhân Viên Maketing

Nguyễn Tân Tiến Lộc

Cập nhật: 23/09

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

Ứng viên

Việc làm

Nhà tuyển dụng

Lượt ứng tuyển