Hồ sơ ứng viên mới nhất

Giám Sát Bán Hàng, Marketing

Cao Anh Vũ

Cập nhật: 21/07/2018

Kinh nghiệm: 6 năm

Đà Nẵng

Nhân Viên Bán Hàng

Phạm Trần Trúc Vy

Cập nhật: 21/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Đà Nẵng

Nhân Viên Bán Hàng/phục Vụ

Nguyễn Ngọc Dương

Cập nhật: 21/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đà Nẵng

Cửa Hàng Trưởng

Nguyễn Quang Thú

Cập nhật: 21/07/2018

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đà Nẵng

Nhân Viên Bán Hàng

Võ Khánh Linh

Cập nhật: 21/07/2018

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Đỗ Ngọc Hảo

Cập nhật: 21/07/2018

Kinh nghiệm: 4 năm

Đà Nẵng

Nhân Viên Bán Hàng/kinh

Tạ Minh Vũ

Cập nhật: 21/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đà Nẵng

Trình Dược Viên

Văn Thịnh

Cập nhật: 21/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Đà Nẵng

Nhân Viên Bán Hàng

Quản Thị Ngát

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính/kinh Doanh

Nguyễn Ngọc Thanh Hiếu

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Ngân ,bán Hàng

Nguyễn Thị Thu Nga

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Thu

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Trà My

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh, Quảng Ninh

Nhân Viên Bán Hàng/phục Vụ/bảo Vệ

Lưu Văn Cháng

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội, Hà Nam, ...

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Đinh Thu Anh

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh/văn Phòng

Trần Hạnh

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Lê Thu Lan

Cập nhật: 20/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển