Ứng viên năng động

 Hồ sơ ứng viên mới nhất

Kỹ Sư Xây Dựng

Lê Đình Hoàng

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Kết Cấu Dân Dụng Và Công Nghiệp

Nguyễn Đức Tuấn

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: 8 năm

Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Thanh Tuyền

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng

Lê Trọng Quân

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: 7 năm

Hà Nội

Hồ Sơ Của Nguyễn Thị Ly

Nguyễn Thị Ly

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công

Nguyễn Ngọc Phi

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Civil Engineer

Nguyễn Trường Tin

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Dự án

Nguyễn Văn Tưởng

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: 4 năm

Hà Nội

Tư Vấn Giám Sát/quản Lý Dự án

Huỳnh Văn Vũ

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: 4 năm

Đà Nẵng, Quảng Nam

Nhân Viên Văn Phòng Trong Công Ty Xây Dựng

Đào Đức Chung

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Phan Đức Minh

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: 2 năm

Đà Nẵng

Kĩ Sư Xây Dựng

Võ Minh Thảo

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh, Bình Định, ...

Kỹ Sư Xây Dựng

Phan Đức Thắng

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: 3 năm

Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Nguyễn Tấn Vũ

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: 1 năm

Đà Nẵng

Kỹ Sư Thi Công

Phúc Tuấn

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đà Nẵng

Kiến Trúc Sư

Nguyễn Long

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Cần Thơ

Giám Sát Thi Công Công Trình Xây Dựng

Nguyễn Ngọc Mai

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: 8 năm

Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Trần Văn Trút

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: 10 năm

Đà Nẵng

Nhân Viên Lái Máy Công Trình

Nguyễn Minh Việt

Cập nhật: 15/09/2019

Kinh nghiệm: 2 năm

Đà Nẵng, Nghệ An, ...

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển