Ứng viên năng động

 Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Vien Giao Nhan

Tăng Chánh Phát

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Lê Hoàng Trà My

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ

Nguyễn Triết

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: An Giang

Thu Ngân Và Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thanh Nga

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Nhân Viên

Nguyễn Thị Trúc Ly

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pháp Lý- Đh Luật

Nguyễn Tấn Triều

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Nhân Viên IT

Đặng Xuân Quyết

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Bắc Ninh, Hà Nội, ...

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch

Võ Nhật Thanh

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

Trần Thị Linh

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Nhân Viên IT Phần Cứng - Quản Trị Mạng

Lý Chí Công

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 10 năm

Địa điểm: Bình Dương

Giáo Viên/ Nhân Viên Tiếng Anh

Lê Thị Thu Hòa

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Phú Thọ

Kế Toán Tổng Hợp

Nguyễn Thị Mnh Hợp

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Vũ Thu Hà

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Kế Toán - Kiểm Toán

Trần Thị Lê Na

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hà Tĩnh, Nghệ An

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội

Hồ Sơ Của Nguyễn Tiến Mạnh

Nguyễn Tiến Mạnh

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội, Vĩnh Phúc

Công Nhân Sản Xuất

Dương Tất Dũng

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, ...

Hồ Sơ Của Nguyễn Công Việt

Nguyễn Công Việt

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Hà Nội

Kĩ Sư Xây Dựng - Dân Dụng

Nguyễn Anh Tuấn

Cập nhật 16/07/2018

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Bình Định

Kinh nghiệm: 8 năm

Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, ...

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển