Ứng viên năng động

 Hồ sơ ứng viên mới nhất

Lập Trình Viên .net

Mai Thành Đạt

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội

Thiết Kế Đồ Họa

Lê Thị Phấn

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh, Phú Yên

Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu (phòng Kế Toán)

Nguyễn Thị Yên

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: 7 năm

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phạm Thị Quyên

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội, Nghệ An

Nhân Viên QC

Bùi Thị Ngọc Liên

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh, Bình Phước, ...

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Minh Khôi

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân

Mai Thị Thơ

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Dương Thúy Hà

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán/ Văn Phòng

;nguyễn Thị Nguyệt - Đt: 0929.677.028 - Mail: Nguyennguyet181090@gmail.com

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội

Nhân Viên Nhân Sự

Nguyễn Chí Thảo

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Trần Thu Hương

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Bùi Thị Thanh Hảo

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính- Nhân Sự

Nguyễn Thị Xuân Mai

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng

Ngô Tuấn Duy

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Lê Thị Chinh

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Phạm Quốc Dương

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

An Giang

Kinh nghiệm: 2 năm

Bình Dương

Nhân Viên QC

Phạm Công Đoàn

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội, Hà Nam

Sinh Viên

Đào Thị Thuỳ Dương

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính

Văn Quốc Hùng

Cập nhật: 24/03/2019

Kinh nghiệm: 8 năm

Hồ Chí Minh

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển