Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Làm Giờ Hành Chính

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 12 triệu
 02/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 01/02/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 01/02/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Khóa Học

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 02/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Tại Hoài Đức - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 02/02/2020
 Hà Nội

[hà Nội] Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Khóa Học

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 02/02/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh (hà Nội)

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Anh Văn Hội Việt Mỹ

 8 triệu - 10 triệu
 01/02/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 06/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 01/02/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh (không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 10 triệu - 12 triệu
 20/03/2020
 Hà Nội