Marketing Executive

 LUCKY RUBY RESORT

Địa điểm tuyển dụng:  Long An

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2017  Đã hết hạn


Lượt xem: 1022

Ngày duyệt: 30/03/2017


Thông tin tuyển dụng nhanh

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Số lượng cần tuyển: 2

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chức vụ: Nhân viên

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Mô tả công việc

- Organize field marketing actions to meet and convince potential customers to try our services;
- Conceive and develop efficient and intuitive marketing strategies;
- Organize and oversee advertising/communication campaigns, exhibitions and promotional events;
- Conduct market research and analysis to evaluate trends, brand awareness and competition ventures;
- Initiate and control surveys to assess customer requirements and dedication;
- Maintain relationships with media vendors and publishers to ensure collaboration in promotional activities;
- Monitor progress of campaigns using various metrics and submit reports of performance;
- Collaborate with the Copywriter for the creation of marketing collaterals and content (brochures, press releases, website material etc.);
- Collaborate with managers in preparing budgets and monitoring expenses.
- 具备敏锐的市场洞察力、能制定高效可行的市场营销策略;
- 组织和监督广告/宣传活动、展览和促销活动;
- 进行市场趋势的调研和分析,提升企业品牌知名度和竞争力度;
- 组织现场营销操作来满足和说服潜在客户尝试我们的服务;
- 调查和评估客户需求满意度;
- 与媒体供应商和出版商保持联系,确保合作促销活动顺利进行;
- 使用各种指标和监测来评估活动的进展并提交报告;
- 合作创建营销文案和内容(手册、新闻发布、网站材料等);
- 与经理共同完成推广预算和控制成本。

Quyền lợi được hưởng

- Monthly salary range: VND 10,000,000 – VND 15,000,000
- A raise for good performance will be given after the 3 months’ probation period;
- Accommodations are provided by the company;
- Free meals available 24 hours per day;
- 4 days off per month;
- Any Visa fee will be paid by the company after one year of service;
- 14 days annual leave;
- 5% Incentives.
- 每月薪资: 10,000,000 – 15,000,000越南盾
- 试用期三个月,试用期满根据工作表现加薪;
- 工资提供住宿;
- 全天候24小时提供餐饮;
- 每月4天假期;
- 任何签证费用在工作满一年后由公司支付;
- 每年14天长假;
- 5%利润分成.

Yêu cầu công việc

- Fluent level of the Vietnamese language is mandatory;
- Knowledge of the English or Chinese language will be considered as an advantage;
- Positive attitude, mission-driven and independent;
- Analytical skills to pay attention to details and take full decisions;
- Ability to liaise with casino experts, agencies and other companies;
- Ability to prioritize and communicate project goals;
- Ability to perform effectively under pressure and meet deadlines to ensure completion on time.
- 能熟练使用越南语言
- 懂英语或中文人员优先考虑
- 积极的工作态度,有自己独到的见解;
- 具备较强的分析和决策能力;
- 能与赌场专家、机构和其他公司进行有效沟通
- 沟通能力强者优先;
- 能适应高压的工作环境,并能按时、保质、保量完成工作

Yêu cầu hồ sơ

Job Details
- Working Location: Svay Rieng Province, Cambodia;
- Employment type: Full-time;
- Career Level: Experienced.
Contact Details
 Phone number: +855 446401666 (Cambodia)
                              + 012 9358 8889 (Vietnam)
工作详情
- 工作地点: 柬埔寨柴桢省;
- 工作类型: 全职;
- 职业水平:有经验
联系详情
 电话号码: +855 446401666 (柬埔寨)
                      + 012 9358 8889 (越南)

Thông tin liên hệ

Người liên hệ:
Ms.Jenny
Địa chỉ công ty:
Mộc Hóa, Long An
Hạn nộp hồ sơ:
31/03/2017  Đã hết hạn
Ngôn ngữ hồ sơ:
Bất kỳ
 

LUCKY RUBY RESORT

Mộc Hóa, Long An

200-500


LUCKY RUBY RESORT đang tuyển dụng

Marketing Executive

Lucky Ruby Resort

 10 triệu - 15 triệu
 30/04/2017
 Long An

Marketing Executive

Lucky Ruby Resort

 10 triệu - 15 triệu
 31/03/2017
 Long An

Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng VIP

Lucky Ruby Resort

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Long An

VIP Services

Lucky Ruby Resort

 7 triệu - 10 triệu
 18/08/2016
 Long An

Tuyển dụng nhanh

Nhân viên kinh doanh phát triển đại lý Owen

Công ty CP thời trang Kowil Việt Nam

Cơ Khí Long Thịnh Việt tuyển Quản lý nhân sự (nam)

Lương 6 - 10 triệu, kinh nghiệm 2 năm, ưu tiên biế...

Tin học Thiên Vương tuyển nhân viên kinh doanh tại HCM

Tuyển nhân viên kinh doanh, lương từ 7-10 triệu, k...

Nhân viên kinh doanh ô tô tại Đồng Nai

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Kim Sơn

Công ty TNHH XNK Mumuso Việt Nam Tuyển Gấp Bán Hàng tại nhiều tỉnh thành

Tuyển nhân viên bán hàng, Cửa Hàng Trưởng, Cửa Hàn...

TMV Placencare cần tuyển gấp nhân viên tư vấn spa tại Hà Nội

Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm trở lên tron...

Công Ty TNHH Lâm Hoàng Wallpaper tuyển dụng

Công việc đơn giản<br />Thi công giấy dán tường

Tìm kiếm nâng cao