Đăng nhập nhanh bằng facebook

Đăng nhập nhanh bằng facebook

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

Nơi làm việc: Nghệ An

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Thương lượng

 • Kinh nghiệm

  Không yêu cầu

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Số lượng

  56

 • Trình độ học vấn

  Không yêu cầu

 • Mô tả công việc

  1. Chỉ tiêu và ngành nghề tuyển dụng:

            Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cần tuyển 56 chỉ tiêu viên chức vào làm việc tại BHXH tỉnh theo các chức danh và vị trí công việc như sau:

  STT Vị trí làm việc Chức danh cần tuyển Số
  lượng
  Trình độ chuyên môn
  (tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành)
  1 Phòng Tổ chức cán bộ Tổ chức cán bộ 1 Luật, kinh tế, hành chính, kinh tế lao động, quản trị nhân lực, bảo hiểm 2 Phòng Hành chính tổng hợp Tổng hợp, thống kê 1 Luật, hành chính, kinh tế, thống kê. 3 Phòng Kế hoạch tài chính Kế toán 2 Tài chính, kế toán, ngân hàng 4 Phòng Thu Thu BHXH 3 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 5 Phòng Cấp sổ, thẻ Quản lý sổ, thẻ 1 Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công tác xã hội, thống kê 6 Phòng Giám định BHYT Giám định BHYT 5 Y, dược, kinh tế, tài chính, kế toán 7 Phòng Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 1 Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hóa 8 Phòng Kiểm tra Kiểm tra BHXH 1 Kinh tế, tài chính, luật, bảo hiểm 9 BHXH thành phố Vinh Thu BHXH 3 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 10 BHXH thị xã Cửa Lò Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 11 BHXH thị xã Thái Hòa Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Chế độ BHXH 1 Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, công tác xã hội Tiếp nhận và quản lý hồ sơ 1 Luật, hành chính, bảo hiểm, lao động tiền lương, công tác xã hội 12 BHXH huyện Anh Sơn Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 13 BHXH huyện Con Cuông Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Công nghệ thông tin 1 Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hóa 14 BHXH huyện Diễn Châu Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 15 BHXH huyện Đô Lương Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 16 BHXH huyện Kỳ Sơn Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 17 BHXH huyện Nam Đàn Thu BHXH 2 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 18 BHXH huyện Nghi Lộc Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Công nghệ thông tin 1 Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hóa 19 BHXH huyện Nghĩa Đàn Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 20 BHXH huyện Quỳnh Lưu Thu BHXH 2 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Quản lý sổ, thẻ 1 Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, công tác xã hội, thống kê Kế toán 1 Tài chính, kế toán, ngân hàng Công nghệ thông tin 1 Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hóa 21 BHXH huyện Quỳ Hợp Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Chế độ BHXH 1 Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội Tiếp nhận và quản lý hồ sơ 1 Luật, hành chính, bảo hiểm, lao động tiền lương, công tác xã hội 22 BHXH huyện Quỳ Châu Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Chế độ BHXH 1 Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội Công nghệ thông tin 1 Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hóa 23 BHXH huyện Quế Phong Thu BHXH 2 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Chế độ BHXH 1 Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội Tiếp nhận và quản lý hồ sơ 1 Luật, hành chính, bảo hiểm, lao động tiền lương, công tác xã hội Công nghệ thông tin 1 Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hóa 24 BHXH huyện Tân Kỳ Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Chế độ BHXH 1 Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội 25 BHXH huyện Tương Dương Thu BHXH 2 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Giám định 1 Y, dược, kinh tế, tài chính Tiếp nhận và quản lý hồ sơ 1 Luật, hành chính, bảo hiểm, lao động tiền lương, công tác xã hội 26 BHXH huyện Yên Thành Tiếp nhận và quản lý hồ sơ 1 Luật, hành chính, bảo hiểm, lao động tiền lương, công tác xã hội   Tổng cộng   56  

  Yêu cầu công việc

  2. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển:
  a.  Điều kiện chung
  - Có quốc tịch và cư trú tại Việt Nam;
  - Từ đủ 18 tuổi trở lên;
  - Có đơn đăng ký dự tuyển;
  - Có lý lịch rõ ràng
  - Tốt nghiệp đại học trở lên và có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí việc làm dự tuyển: chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; chứng chỉ Tin học văn phòng; bằng tốt nghiệp phổ thông trung học.
  - Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
  b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
  - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
  c. Những người đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị hiện chưa được xét tuyển, chưa tham gia thi tuyển hoặc đã thi tuyển nhưng chưa trúng tuyển ở kỳ thi trước, nếu có nguyện vọng được tuyển dụng vào làm việc lâu dài trong ngành đều phải tham gia thi tuyển.
  3. Tuyển dụng đặc cách:
  Những trường hợp sau đây nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển thì được có thể xem xét tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển:
  - Tốt nghiệp đại học ở các nước Mỹ, Canada, Úc, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và tương đương.
  - Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên các nước: Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và tương đương.
  - Bác sỹ, dược sỹ đại học.
  - Tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học công lập.
    Trường hợp số lượng hồ sơ đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách đăng ký ở vị trí việc làm cần tuyển dụng lớn hơn số lượng cần tuyển, Hội đồng tuyển dụng BHXH Việt Nam sẽ xét đồng thời các yếu tố về trường đào tạo, điểm trung bình học tập toàn khóa, điểm các môn chuyên ngành và thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2, Điều 10, Nghị định 29/2012/NĐ-CP, báo cáo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định. Thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:
  - Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
  - Thương binh;
  - Người hưởng chính sách như thương binh;
  - Con liệt sĩ;
  - Con thương binh;
  - Con của người hưởng chính sách như thương binh;
  - Người dân tộc ít người;
  - Đội viên thanh niên xung phong;
  - Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
  - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
  - Những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BHXH, BHYT;
              Chỉ tiêu biên chế tại vị trí việc làm đã có người trúng tuyển đặc cách sẽ được trừ trong tổng chỉ tiêu cần tuyển của đơn vị; Người không đạt đặc cách nếu có nguyện vọng sẽ được thi tuyển vào vị trí việc làm dự tuyển ban đầu nếu vị trí tuyển dụng đó còn chỉ tiêu. Trong trường hợp hết chỉ tiêu, nếu có nhu cầu làm việc ở các vị trí khác phù hợp với chuyên ngành đào tạo, người dự tuyển phải làm đơn đăng ký và phải tham gia thi tuyển theo quy định.
  4. Môn thi, hình thức thi:
     Người đăng ký dự tuyển viên chức của Ngành BHXH phải dự thi các môn thi với nội dung và hình thức sau:
  a. Môn kiến thức chung: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi viết, thời gian 120 phút. Nội dung thi: về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành Bảo hiểm xã hội.
  b. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thực hiện 02 bài thi, gồm 01 bài thi theo hình thức thi viết, 01 bài thi theo hình thức trắc nghiệm. Thi viết: thời gian 180 phút, thi trắc nghiệm: thời gian 30 phút. Nội dung thi: Kiến thức về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn).
  c. Môn ngoại ngữ: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi viết một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B). Thời gian thi: 60 phút.
  d. Tin học văn phòng: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi trắc nghiệm. Thời gian thi: 30 phút. Nội dung thi: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng cơ bản của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
  Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học văn phòng
  - Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
  + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ (1 trong 5 ngoại ngữ nói trên);
  + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (1 trong 5 ngoại ngữ nói trên).
  - Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
  5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
  a. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
  - Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm don du tuyen);
  - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
  - Bản sao giấy khai sinh;
  - Bản sao bằng đại học và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp phổ thông trung học theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra, đối chiếu (Trường hợp người dự tuyển đã tốt nghiệp Đại học nhưng chưa được cấp bằng thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng kết quả học tập do cơ sở đào tạo cấp);
  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng;
  - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
  - 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm;
  b. Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22cm x 32cm, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vào Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.
  6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
  a. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:
  - Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 20/5/2013 đến ngày 10/6/2013 (cả ngày thứ 7 và chủ nhật).
  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: trong giờ hành chính (Sáng: từ 7h30’ đến 11h; Chiều từ 13h30’đến 17h00).
  - Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ và phải chịu hòan toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả thi tuyển; Không hạn chế số lượng hồ sơ đăng ký dự thi; Không trả lại hồ sơ không trúng tuyển.
  b. Địa điểm nộp hồ sơ
  - Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An; Địa chỉ: Số 4, đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
  - Trường hợp người đăng ký dự tuyển có nguyện vọng vào làm việc ở cơ quan BHXH tỉnh nhưng không cư trú trên địa bàn tỉnh đó thì có thể nộp hồ sơ tại trụ sở BHXH tỉnh nơi đang cư trú.
  6. Lệ phí dự thi
  Lệ phí dự thi là 140.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Thí sinh nộp lệ phí thi cùng với hồ sơ dự thi.
  7. Thời gian và địa điểm thi
  Thời gian tổ chức thi viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7/2013 theo từng khu vực (các cụm thi). Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trên Website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn)
  Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi (thông báo thi, kết quả thi, kết quả trúng tuyển…) được thông báo trên website của BHXH Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn)

  Thông tin liên hệ

  Người liên hệ:
  Địa chỉ công ty: Số 4, đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
  Ứng tuyển: Vui lòng bấm "NỘP ĐƠN" ở bên trên để ứng tuyển công việc này
  Hạn nộp hồ sơ: 10-6-2013 (Đã hết hạn)
  Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  Kỹ năng việc làm

  Để nhận mã xem thông tin liên hệ của việc làm này, vui lòng soạn tin: VIECLAM  310958 Gửi 8588

  Và nhập mã xem liên hệ vào ô bên:

  Mã:

  » Đăng ký Ứng viên để được tìm việc làm nhanh và miễn phí trên MyWork.

  Thông báo mywork nếu tin đăng tuyển có nội dung xấu, sai sự thật
  • Tên công việc:
  • Link công việc:
  • Họ tên:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Nội dung thông báo:
  •  
  Mywork Training - Trở thành bậc thầy excel trong 7h
  (Hạn nộp: 10-6-2013)
  Lượt xem: 1845
  Ngày duyệt: 16-02-2016
  Chia sẻ tới bạn bè
  Thông báo mywork nếu tin đăng tuyển có nội dung xấu, sai sự thật
  {error_message}
  • Tên công việc:
  • Link công việc:
  • Họ tên:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Nội dung thông báo:
  •  
  Giới thiệu công ty

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

  Số 4, đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

  Website: http://bhxhnghean.gov.vn/

  » Xem thêm
  Gửi tin nhắn liên hệ tới Nhà tuyển dụng
  • Họ tên:
  • Nội dung:
  •  
  Tuyển dụng nhanh
  Việc làm liên quan
 • Ảnh của Cty TNHH Manulife Việt Nam
 • Tư Vấn Viên Tài Chính
  Cty TNHH Manulife Việt Nam
  Địa điểm : Nghệ An
  Lương : 5,000,000 - 7,000,000
 • Ảnh của Manulife Viet Nam
 • Trưởng Nhóm Kinh Doanh
  Manulife Viet Nam
  Địa điểm : Nghệ An
  Lương : 10,000,000 - 12,000,000
 • Ảnh của Sơn Nước Suisan
 • Giám Đốc Miền
  Sơn Nước Suisan
  Địa điểm : Bình Định, Đắc Lắc, Nghệ An, ...
  Lương : 20,000,000 - 25,000,000
 • Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013
  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Nghệ An
  Ngày hết hạn: 10-6-2013
  (Đã hết hạn)
  4,272,617
  Ứng viên
  1,605,226
  Việc làm
  831,570
  Nhà tuyển dụng
  14,156,961
  Lượt ứng tuyển