Đăng nhập nhanh bằng facebook

Đăng nhập nhanh bằng facebook

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Nơi làm việc: Thanh Hóa

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Thương lượng

 • Kinh nghiệm

  Không yêu cầu

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Số lượng

  51

 • Trình độ học vấn

  Không yêu cầu

 • Mô tả công việc

  1. Chỉ tiêu và ngành nghề tuyển dụng:

  STT

  Vị trí việc làm

  Chức danh cần tuyển

  Số lượng

  Trình độ chuyên môn

  (Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành)

  1

  Phòng Giám định BHYT

  Giám định BHYT

  3

  - Y

  2

  Phòng Kế hoạch-Tài chính

  Xây dựng cơ bản

  1

  - Kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, kinh tế xây dựng

  3

  BHXH TP Thanh Hóa

  Thu

  2

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

  Tiếp nhận và quản lý hồ sơ

  1

  - Luật, hành chính, công tác xã hội, bảo hiểm, kinh tế lao động, quản trị kinh doanh, lưu trữ

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  4

  BHXH thị xã Sầm Sơn

  Thu

  2

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

  Công nghệ thông tin

  1

  - Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hoá

  5

  BHXH thị xã Bỉm Sơn

  Thu

  1

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

  Cấp sổ, thẻ

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

  6

  BHXH huyện Hậu Lộc

  Cấp sổ, thẻ

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công tác xã hội, thống kê

  Kiểm tra tiếp dân

  1

  - Luật, kinh tế, bảo hiểm, hành chính, quản trị kinh doanh, công tác xã hội

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  7

  BHXH huyện Quảng Xương

  Kế toán

  1

  Tài chính, kế toán, ngân hàng

  8

  BHXH huyện Tĩnh Gia

  Kiểm tra tiếp dân

  1

  - Luật, kinh tế, bảo hiểm, hành chính, quản trị kinh doanh, công tác xã hội

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  9

  BHXH huyện Nông Cống

  Giải quyết chế độ BHXH

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật, công tác xã hội, thống kê, quản trị kinh doanh

  10

  BHXH huyện Thọ Xuân

  Kiểm tra tiếp dân

  1

  - Luật, kinh tế, bảo hiểm, hành chính, quản trị kinh doanh, công tác xã hội

  11

  BHXH huyện Yên Định

  Giải quyết chế độ BHXH

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật, công tác xã hội, thống kê, quản trị kinh doanh

  12

  BHXH huyện Thiệu Hóa

  Giải quyết chế độ BHXH

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật, công tác xã hội, thống kê, quản trị kinh doanh

  13

  BHXH huyện Vĩnh Lộc

  Thu

  1

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

  14

  BHXH huyện Hà Trung

  Giám định BHYT

  2

  - Y

  Thu

  1

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

  15

  BHXH huyện Thạch Thành

  Giám định BHYT

  1

  - Y

  Công nghệ thông tin

  1

  - Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hoá

  16

  BHXH huyện Cẩm Thủy

  Thu

  1

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

  17

  BHXH huyện Ngọc Lặc

  Thu

  1

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

  Cấp sổ, thẻ

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công tác xã hội, thống kê

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  18

  BHXH huyện Như Xuân

  Công nghệ thông tin

  1

  - Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hoá

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  19

  BHXH huyện Thường Xuân

  Giám định BHYT

  1

  - Y

  Thu

  1

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  20

  BHXH huyện Lang Chánh

  Công nghệ thông tin

  1

  - Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hoá

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  21

  BHXH huyện Bá Thước

  Giám định BHYT

  1

  - Y

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  22

  BHXH huyện Quan Hóa

  Cấp sổ, thẻ

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

  Tiếp nhận và quản lý hồ sơ

  1

  - Luật, hành chính, công tác xã hội, bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh, lưu trữ, công nghệ thông tin

  23

  BHXH huyện Như Thanh

  Giám định BHYT

  2

  - Y

  24

  BHXH huyện Quan Sơn

  Cấp sổ, thẻ

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  25

  BHXH huyện Mường Lát

  Cấp sổ, thẻ

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công tác xã hội, thống kê

  Công nghệ thông tin

  1

  - Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hoá

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  Tổng cộng

  51

  Yêu cầu công việc

  2. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

              2.1. Điều kiện chung

              a) Người dự tuyển vào làm việc tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể: 

              - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

              - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

  - Có đơn đăng ký dự tuyển;

  - Có lý lịch rõ ràng;

  - Tốt nghiệp đại học trở lên và có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí việc làm dự tuyển: chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; chứng chỉ Tin học văn phòng; bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. 

              - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

              b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

  - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  2.2. Những người đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa chưa tham gia thi tuyển hoặc đã thi tuyển nhưng chưa trúng tuyển ở kỳ thi trước, nếu có nguyện vọng được tuyển dụng vào làm việc lâu dài trong ngành đều phải tham gia thi tuyển.

              3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

  3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

  -Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫuđính kèm);

  -Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  - Bản sao giấy khai sinh;

  - Bản sao bằng đại học và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra, đối chiếu;

   - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng;

              - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

              - 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm;

              3.2. Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vào Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

  4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

     4.1.Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:

     - Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 20/5/2013 đến ngày 10/6/2013.

     - Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Sáng từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

  Người nộp hồ sơ dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị huỷ kết quả tuyển dụng.Không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển viên chức.

     4.2.Địa điểm nộp hồ sơ

    Trụ sở cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa - Số 47, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ). 

  5. Lệ phí dự tuyển

              Người đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng phải nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí thi nâng ngạch công chức, viên chức.

  Mức phí dự thi là 140.000 đồng/người. Thí sinh nộp lệ phí thi cùng với hồ sơ dự thi.

              Các nội dung khác có liên quan đến công tác thi tuyển đề nghị thí sinh xem chi tiết tại Trụ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa, Bảo hiểm Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, trên website của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn) và website của Bảo hiểm Xã hội tỉnh (địa chỉ: www.bhxhthanhhoa.gov.vn/)./.

  Thông tin liên hệ

  Người liên hệ: P. Nhân sự
  Địa chỉ công ty: Số 47, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Ứng tuyển: Vui lòng bấm "NỘP ĐƠN" ở bên trên để ứng tuyển công việc này
  Hạn nộp hồ sơ: 10-6-2013 (Đã hết hạn)
  Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  Kỹ năng việc làm

  Để nhận mã xem thông tin liên hệ của việc làm này, vui lòng soạn tin: VIECLAM  310126 Gửi 8588

  Và nhập mã xem liên hệ vào ô bên:

  Mã:

  » Đăng ký Ứng viên để được tìm việc làm nhanh và miễn phí trên MyWork.

  Thông báo mywork nếu tin đăng tuyển có nội dung xấu, sai sự thật
  • Tên công việc:
  • Link công việc:
  • Họ tên:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Nội dung thông báo:
  •  
  MyWork Stars - Chương trình đào tạo cam kết việc làm
  (Hạn nộp: 10-6-2013)
  Lượt xem: 3297
  Ngày duyệt: 16-02-2016
  Chia sẻ tới bạn bè
  Thông báo mywork nếu tin đăng tuyển có nội dung xấu, sai sự thật
  {error_message}
  • Tên công việc:
  • Link công việc:
  • Họ tên:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Nội dung thông báo:
  •  
  Giới thiệu công ty

  Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa

  Số 47, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

  Website: http://bhxhthanhhoa.gov.vn/

  » Xem thêm
  Gửi tin nhắn liên hệ tới Nhà tuyển dụng
  • Họ tên:
  • Nội dung:
  •  
  Việc làm liên quan
 • Ảnh của Công Ty TNHH Vaude Việt Nam
 • Nhân Viên IT
  Công Ty TNHH Vaude Việt Nam
  Địa điểm : Thanh Hóa
  Lương : Thương lượng
 • Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013
  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Thanh Hóa
  Ngày hết hạn: 10-6-2013
  (Đã hết hạn)
  4,196,343
  Ứng viên
  1,573,402
  Việc làm
  815,304
  Nhà tuyển dụng
  13,870,675
  Lượt ứng tuyển