Đăng nhập nhanh bằng facebook

Đăng nhập nhanh bằng facebook

Tuyển Công Chức Năm 2013

SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI

Nơi làm việc: Hà Nội

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Thương lượng

 • Kinh nghiệm

  Không yêu cầu

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Số lượng

  0

 • Trình độ học vấn

  Không yêu cầu

 • Mô tả công việc

  Sở Nội vụ hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức năm 2013 như sau:

  1. Về việc thông báo và tổ chức tiếp nhận hồ sơ:

  1.1. Từ ngày 06/05/2013 các Sở, cơ quan, UBND quận, huyện, thị xã thông báo về chỉ tiêu, số lượng, cơ cấu ngành, chuyên ngành, tiêu chuẩn điều kiện dự tuyển; thành phần hồ sơ; nơi thu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2013 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website, trụ sở cơ quan đơn vị.

  Địa điểm thông báo tại trụ sở cơ quan, đơn vị phải ở vị trí thuận lợi, dễ quan sát tạo điều kiện cho người có nguyện vọng dự thi được biết;

  Riêng Sở Ngoại vụ ngoài việc thông báo công khai điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chung cần thông báo công khai các điều kiện đặc thù của Sở được quy định tại Kế hoạch tuyển dụng công chức của Thành phố năm 2013.

  1.2. Sở, cơ quan, UBND quận, huyện, thị xã quyết định giao cho phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng sở (đối với sở, ngành), Phòng Nội vụ (đối với quận, huyện, thị xã) tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của cơ quan đơn vị

  1.3. Từ ngày 13/05/2013 đến 17 giờ ngày 12/06/2013 tổ chức thu nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển công chức của thí sinh, việc tiếp nhận hồ sơ, lệ phí phải có phiếu biên nhận của thí sinh và người thu nhận ký xác nhận.

  1.4. Từ ngày 13/06/2013 đến 20/06/2013 xét duyệt, lập danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự thi theo hướng dẫn; Thông báo và trả hồ sơ, lệ phí dự thi cho những người không đủ điều kiện. Phòng Tổ chức, cán bộ, Văn phòng Sở hoặc phòng Nội vụ quận huyện, thị xã chịu trách nhiệm kiểm tra, thu nhận, bảo quản, bảo mật hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

  1.5. Từ ngày 21/06/2013 đến 28/06/2013 nộp danh sách (gồm bản file và bản giấy theo mẫu số 3, biên bản chốt hồ sơ, biên bản họp kiểm tra hồ sơ, biên bản xét duyệt hồ sơ …của cơ quan, đơn vị), lệ phí người đủ điều kiện dự tuyển công chức về Sở Nội vụ.

  - Mức thu: 140.000đồng/01 hồ sơ đăng ký dự tuyển; mỗi hồ sơ dự tuyển, sở, ngành, quận, huyện được trích lại 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) phục vụ cho công tác thu, nhận, tổng hợp danh sách thí sinh theo quy định;

  Phí dự tuyển còn lại các đơn vị nộp về Hội đồng tuyển dụng (qua bộ phận Kế toán văn phòng sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Hội đồng.

  Yêu cầu công việc

  2. Hồ sơ dự tuyển:                                                                                         

  2.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  a. Hồ sơ thí sinh hoàn thiện theo quy định tại mục II, phần C tại Kế hoạch tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2013 (ban hành kèm theo Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 28/03/2013 của UBND Thành phố). Mọi giấy tờ của thí sinh được đựng trong bì hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, ngoài bì ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2013 theo ngạch, chuyên ngành dự tuyển, phòng, ban chuyên môn và sở, ngành, quận, huyện dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ liên hệ;

  b. Mẫu đơn được đăng tải tại website của Sở Nội vụ Hà Nội (http://sonoivu.hanoi.gov.vn) để thí sinh sử dụng làm hồ sơ đăng ký dự tuyển;

  2.2. Một số chú ý khi tiếp nhận hồ sơ:

  a. Người có trình độ trên trình độ chuẩn tuyển dụng (Thạc sỹ, Tiến sỹ) có ngành, chuyên ngành phù hợp quy định của ngạch dự tuyển được phép đăng ký dự tuyển vào ngạch quy định trình độ thấp hơn. Nếu trúng tuyển xếp ngạch theo chỉ tiêu đăng ký dự tuyển;

  b. Đối với người được miễn thi ngoại ngữ (MNN) hoặc miễn thi tin học (MTH) cần ghi rõ tại điểm 3 trong đơn dự tuyển bằng cấp quy định về ngoại ngữ, tin học và ghi chú vào cột ghi chú của danh sách mẫu số 3;

  c. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế quận, huyện, thị xã cần ghi rõ trong đơn dự tuyển về lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Kinh tế quận, thị xã hay Kinh tế huyện; việc lập danh sách cũng phải được thể hiện rõ lĩnh vực tại cột phòng, ban đăng ký dự tuyển tại mẫu số 3;

  d. Về chế độ, chính sách ưu tiên:

  - Nếu người dự tuyển bản thân là Anh hùng, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành thì hồ sơ phải có bản photo Quyết định công nhận hoặc xác nhận của cấp có thẩm quyền về đối tượng chính sách;

  - Nếu người dự tuyển  là con Liệt sỹ, con Thương binh, con Bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì hồ sơ người dự tuyển phải có bản photo của giấy chứng nhận liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và giấy xác nhận của phòng  Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện (nơi quản lý đối tượng chính sách) xác nhận mối quan hệ giữa con đối tượng chính sách và đối tượng chính sách nêu trên;

  - Đối với người dân tộc thiểu số: Việc xác định thành phần dân tộc căn cứ vào Giấy khai sinh hợp pháp của người dự tuyển;

  - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân phải có bản photo Quyết định xuất ngũ hoặc xác nhận hoàn thành nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền;

  - Những đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ phải có bản photo Quyết định của Trung ương Đoàn cử theo Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 28/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ và phải có Huy hiệu “Thanh niên tình nguyện” hoặc Quyết định của UBND cấp huyện nơi làm nhiệm vụ tình nguyện công nhận hoàn thành nhiệm vụ.

  3. Về việc lập danh sách thí sinh dự tuyển:

  3.1. Các dữ liệu ghi trên danh sách  lập trên bảng tính EXCEL, Font chữ: Time New Roman, Bảng mã chữ: Unicode, cỡ chữ 12, khổ giấy A4;

  3.2. Tên ngành, chuyên ngành đào tạo ghi đúng theo văn bằng hoặc bảng kết quả học tập, tuyệt đối không viết tắt;

  3.3. Sắp xếp danh sách (theo mẫu số 3) theo chỉ tiêu từng phòng, ban chuyên môn. Tại mỗi chỉ tiêu xếp theo theo thứ tự A, B, C, …;

  3.4. Nếu Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội chỉ cần ghi tên xã (phường, thị trấn) và quận (huyện, thị xã). Nếu Hộ khẩu thường trú không thuộc Hà Nội cần ghi rõ tên xã, (phường, thị trấn), quận, (huyện, thị xã), tỉnh, (thành phố).

  3.5. Diện ưu tiên (tại cột diện ưu tiên mẫu số 3) thống nhất ghi tắt như sau:

  TT

  Tên diện ưu tiên

  Ghi tắt

  1

  Anh hùng Lực lượng vũ trang, anh hùng Lao động

  AH

  2

  Thương binh

  TB

  3

  Người hưởng chính sách như thương binh

  NTB

  4

  Người dân tộc thiểu số

  DTTS

  5

  Sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp

  SQQN

  6

  Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành

  CYCN

  7

  Con Liệt sỹ

  CLS

  8

  Con Thương binh

  CTB

  9

  Con Bệnh binh

  CBB

  10

  Con của người hưởng chính sách như thương binh

  CNTB

  11

  Con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa

  CTKN

  12

  Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

  CĐCĐ

  13

  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ

  HTNV

  4. Đối với những trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển:

  Sở, cơ quan, UBND quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách riêng (theo mẫu số 4) gửi cùng hồ sơ về  Sở Nội vụ theo lịch như trường hợp thi tuyển. Căn cứ vào việc tiếp nhận hồ sơ những trường hợp tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển toàn Thành phố và của những chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo về lịch và quy trình việc chuyển đổi nguyện vọng của thí sinh.

  Về nội dung thi, hình thức thi, thời gian ôn tập, thi tuyển, địa điểm thi tại kỳ tuyển dụng này sẽ có thông báo cụ thể sau.

  Sở Nội vụ Thành phố hướng dẫn để các cơ quan đơn vị  thực hiện./.

  File gửi kèm:

  Danh sach du thi cong chuc nam 2013.xls

  Don dang ky du tuyen.doc

  DS du tuyen bang tiep nhan khong qua thi.xls

  snv-899-2013-01_signed.pdf

  Thông tin liên hệ

  Người liên hệ:
  Địa chỉ công ty: Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nộ
  Ứng tuyển: Vui lòng bấm "NỘP ĐƠN" ở bên trên để ứng tuyển công việc này
  Hạn nộp hồ sơ: 12-6-2013 (Đã hết hạn)
  Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  Kỹ năng việc làm

  Để nhận mã xem thông tin liên hệ của việc làm này, vui lòng soạn tin: VIECLAM  310107 Gửi 8588

  Và nhập mã xem liên hệ vào ô bên:

  Mã:

  » Đăng ký Ứng viên để được tìm việc làm nhanh và miễn phí trên MyWork.

  Thông báo mywork nếu tin đăng tuyển có nội dung xấu, sai sự thật
  • Tên công việc:
  • Link công việc:
  • Họ tên:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Nội dung thông báo:
  •  
  MyWork tuyển dụng nhân viên tư vấn - chăm sóc khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
  (Hạn nộp: 12-6-2013)
  Lượt xem: 2589
  Ngày duyệt: 16-02-2016
  Chia sẻ tới bạn bè
  Thông báo mywork nếu tin đăng tuyển có nội dung xấu, sai sự thật
  {error_message}
  • Tên công việc:
  • Link công việc:
  • Họ tên:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Nội dung thông báo:
  •  
  Giới thiệu công ty

  SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI

  Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nộ

  » Xem thêm
  Gửi tin nhắn liên hệ tới Nhà tuyển dụng
  • Họ tên:
  • Nội dung:
  •  
  Tuyển dụng nhanh
  Việc làm liên quan
 • Ảnh của Công Ty Cổ Phần Transaz
 • Kế Toán -tài Vụ
  Công Ty Cổ Phần Transaz
  Địa điểm : Hà Nội
  Lương : 6,000,000 - 9,000,000
 • Ảnh của Công Ty TNHH TM Xuất Nhập Khẩu...
 • Nhân Viên Kho
  Công Ty TNHH TM Xuất Nhập Khẩu...
  Địa điểm : Hà Nội
  Lương : 4,000,000 - 7,000,000
 • Tuyển Công Chức Năm 2013
  Sở Nội Vụ Tp Hà Nội
  Ngày hết hạn: 12-6-2013
  (Đã hết hạn)
  4,212,022
  Ứng viên
  1,579,944
  Việc làm
  818,648
  Nhà tuyển dụng
  13,929,526
  Lượt ứng tuyển