Công Ty Cổ Phần Green Real tuyển dụng

Đăng nhập nhanh bằng facebook

Đăng nhập nhanh bằng facebook

 • SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI

  Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nộ


Gửi tin nhắn liên hệ tới Nhà tuyển dụng
 • Họ tên:
 • Nội dung:
 •  
Tuyển Công Chức Năm 2013
 • Lượt xem: 2454
 • Ngày cập nhật: 16-02-2016
12-6-2013 (Đã hết hạn)
Chia sẻ việc này tới bạn bè
Thông tin tuyển dụng

Tuyển Công Chức Năm 2013

Cấp bậc: Nhân viên

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Nơi làm việc

Hà Nội

Mức lương

Thương lượng

Mô tả công việc

Sở Nội vụ hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức năm 2013 như sau:

1. Về việc thông báo và tổ chức tiếp nhận hồ sơ:

1.1. Từ ngày 06/05/2013 các Sở, cơ quan, UBND quận, huyện, thị xã thông báo về chỉ tiêu, số lượng, cơ cấu ngành, chuyên ngành, tiêu chuẩn điều kiện dự tuyển; thành phần hồ sơ; nơi thu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2013 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website, trụ sở cơ quan đơn vị.

Địa điểm thông báo tại trụ sở cơ quan, đơn vị phải ở vị trí thuận lợi, dễ quan sát tạo điều kiện cho người có nguyện vọng dự thi được biết;

Riêng Sở Ngoại vụ ngoài việc thông báo công khai điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chung cần thông báo công khai các điều kiện đặc thù của Sở được quy định tại Kế hoạch tuyển dụng công chức của Thành phố năm 2013.

1.2. Sở, cơ quan, UBND quận, huyện, thị xã quyết định giao cho phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng sở (đối với sở, ngành), Phòng Nội vụ (đối với quận, huyện, thị xã) tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của cơ quan đơn vị

1.3. Từ ngày 13/05/2013 đến 17 giờ ngày 12/06/2013 tổ chức thu nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển công chức của thí sinh, việc tiếp nhận hồ sơ, lệ phí phải có phiếu biên nhận của thí sinh và người thu nhận ký xác nhận.

1.4. Từ ngày 13/06/2013 đến 20/06/2013 xét duyệt, lập danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự thi theo hướng dẫn; Thông báo và trả hồ sơ, lệ phí dự thi cho những người không đủ điều kiện. Phòng Tổ chức, cán bộ, Văn phòng Sở hoặc phòng Nội vụ quận huyện, thị xã chịu trách nhiệm kiểm tra, thu nhận, bảo quản, bảo mật hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

1.5. Từ ngày 21/06/2013 đến 28/06/2013 nộp danh sách (gồm bản file và bản giấy theo mẫu số 3, biên bản chốt hồ sơ, biên bản họp kiểm tra hồ sơ, biên bản xét duyệt hồ sơ …của cơ quan, đơn vị), lệ phí người đủ điều kiện dự tuyển công chức về Sở Nội vụ.

- Mức thu: 140.000đồng/01 hồ sơ đăng ký dự tuyển; mỗi hồ sơ dự tuyển, sở, ngành, quận, huyện được trích lại 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) phục vụ cho công tác thu, nhận, tổng hợp danh sách thí sinh theo quy định;

Phí dự tuyển còn lại các đơn vị nộp về Hội đồng tuyển dụng (qua bộ phận Kế toán văn phòng sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Hội đồng.

Yêu cầu công việc

2. Hồ sơ dự tuyển:                                                                                         

2.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a. Hồ sơ thí sinh hoàn thiện theo quy định tại mục II, phần C tại Kế hoạch tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2013 (ban hành kèm theo Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 28/03/2013 của UBND Thành phố). Mọi giấy tờ của thí sinh được đựng trong bì hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, ngoài bì ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2013 theo ngạch, chuyên ngành dự tuyển, phòng, ban chuyên môn và sở, ngành, quận, huyện dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ liên hệ;

b. Mẫu đơn được đăng tải tại website của Sở Nội vụ Hà Nội (http://sonoivu.hanoi.gov.vn) để thí sinh sử dụng làm hồ sơ đăng ký dự tuyển;

2.2. Một số chú ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a. Người có trình độ trên trình độ chuẩn tuyển dụng (Thạc sỹ, Tiến sỹ) có ngành, chuyên ngành phù hợp quy định của ngạch dự tuyển được phép đăng ký dự tuyển vào ngạch quy định trình độ thấp hơn. Nếu trúng tuyển xếp ngạch theo chỉ tiêu đăng ký dự tuyển;

b. Đối với người được miễn thi ngoại ngữ (MNN) hoặc miễn thi tin học (MTH) cần ghi rõ tại điểm 3 trong đơn dự tuyển bằng cấp quy định về ngoại ngữ, tin học và ghi chú vào cột ghi chú của danh sách mẫu số 3;

c. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế quận, huyện, thị xã cần ghi rõ trong đơn dự tuyển về lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Kinh tế quận, thị xã hay Kinh tế huyện; việc lập danh sách cũng phải được thể hiện rõ lĩnh vực tại cột phòng, ban đăng ký dự tuyển tại mẫu số 3;

d. Về chế độ, chính sách ưu tiên:

- Nếu người dự tuyển bản thân là Anh hùng, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành thì hồ sơ phải có bản photo Quyết định công nhận hoặc xác nhận của cấp có thẩm quyền về đối tượng chính sách;

- Nếu người dự tuyển  là con Liệt sỹ, con Thương binh, con Bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì hồ sơ người dự tuyển phải có bản photo của giấy chứng nhận liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và giấy xác nhận của phòng  Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện (nơi quản lý đối tượng chính sách) xác nhận mối quan hệ giữa con đối tượng chính sách và đối tượng chính sách nêu trên;

- Đối với người dân tộc thiểu số: Việc xác định thành phần dân tộc căn cứ vào Giấy khai sinh hợp pháp của người dự tuyển;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân phải có bản photo Quyết định xuất ngũ hoặc xác nhận hoàn thành nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền;

- Những đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ phải có bản photo Quyết định của Trung ương Đoàn cử theo Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 28/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ và phải có Huy hiệu “Thanh niên tình nguyện” hoặc Quyết định của UBND cấp huyện nơi làm nhiệm vụ tình nguyện công nhận hoàn thành nhiệm vụ.

3. Về việc lập danh sách thí sinh dự tuyển:

3.1. Các dữ liệu ghi trên danh sách  lập trên bảng tính EXCEL, Font chữ: Time New Roman, Bảng mã chữ: Unicode, cỡ chữ 12, khổ giấy A4;

3.2. Tên ngành, chuyên ngành đào tạo ghi đúng theo văn bằng hoặc bảng kết quả học tập, tuyệt đối không viết tắt;

3.3. Sắp xếp danh sách (theo mẫu số 3) theo chỉ tiêu từng phòng, ban chuyên môn. Tại mỗi chỉ tiêu xếp theo theo thứ tự A, B, C, …;

3.4. Nếu Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội chỉ cần ghi tên xã (phường, thị trấn) và quận (huyện, thị xã). Nếu Hộ khẩu thường trú không thuộc Hà Nội cần ghi rõ tên xã, (phường, thị trấn), quận, (huyện, thị xã), tỉnh, (thành phố).

3.5. Diện ưu tiên (tại cột diện ưu tiên mẫu số 3) thống nhất ghi tắt như sau:

 

TT

Tên diện ưu tiên

Ghi tắt

1

Anh hùng Lực lượng vũ trang, anh hùng Lao động

AH

2

Thương binh

TB

3

Người hưởng chính sách như thương binh

NTB

4

Người dân tộc thiểu số

DTTS

5

Sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp

SQQN

6

Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành

CYCN

7

Con Liệt sỹ

CLS

8

Con Thương binh

CTB

9

Con Bệnh binh

CBB

10

Con của người hưởng chính sách như thương binh

CNTB

11

Con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa

CTKN

12

Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

CĐCĐ

13

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ

HTNV

4. Đối với những trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển:

Sở, cơ quan, UBND quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách riêng (theo mẫu số 4) gửi cùng hồ sơ về  Sở Nội vụ theo lịch như trường hợp thi tuyển. Căn cứ vào việc tiếp nhận hồ sơ những trường hợp tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển toàn Thành phố và của những chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo về lịch và quy trình việc chuyển đổi nguyện vọng của thí sinh.

Về nội dung thi, hình thức thi, thời gian ôn tập, thi tuyển, địa điểm thi tại kỳ tuyển dụng này sẽ có thông báo cụ thể sau.

Sở Nội vụ Thành phố hướng dẫn để các cơ quan đơn vị  thực hiện./.

File gửi kèm:

Danh sach du thi cong chuc nam 2013.xls

Don dang ky du tuyen.doc

DS du tuyen bang tiep nhan khong qua thi.xls

snv-899-2013-01_signed.pdf

 

Yêu cầu hồ sơ

Hạn nộp hồ sơ

12-6-2013 (Đã hết hạn)

Ngôn ngữ hồ sơ

Tiếng Việt

Nhấn vào nút "Nộp Đơn" để gửi hồ sơ ứng tuyển

 • Ngày cập nhật: 16-02-2016
Thông tin liên hệ

Nói rõ bạn tìm thấy tin đăng tuyển tại mywork.com.vn khi liên hệ

để xem thêm thông tin liên hệ (email, số điện thoại) của việc làm này

Để nhận mã xem thông tin liên hệ của việc làm này, vui lòng soạn tin: VIECLAM  310107 Gửi 8588

Và nhập mã xem liên hệ vào ô bên:

Mã:

» Đăng ký Ứng viên để được tìm việc làm nhanh và miễn phí trên MyWork.

Việc làm

Tuyển Công Chức Năm 2013 - Sở Nội Vụ Tp Hà Nội

Thông báo mywork nếu tin đăng tuyển có nội dung xấu, sai sự thật
 • Tên công việc:
 • Link công việc:
 • Họ tên:
 • Email:
 • Số điện thoại:
 • Nội dung thông báo:
 •  

Bạn nên làm mới hồ sơ để tăng vị trí xếp hạng hồ sơ giúp nhà tuyển dụng dễ tiếp cận với hồ sơ của bạn hơn

Làm mới hồ sơ
MyWork - Gói mới - Trải nghiệm mới - Giá đặc biệt

Nhận bản tin việc làm

3,209,188
Ứng viên
1,161,532
Việc làm
604,783
Nhà tuyển dụng
10,165,511
Lượt ứng tuyển
Liên hệ Hotline của MyWork để được tư vấn dịch vụ tốt nhất:
 • Miền Bắc và Miền Trung
  Ms Hằng: 0122 820 4477
  Ms Hà Yến: 0986 120 992
  Ms Thanh Mai: 0168 627 7630
  Ms Liên: 0961 672 093
  Ms Đặng Huệ: 0947 662 686
  Ms Thảo: 0914 003 498
  Ms Thùy Mai: 0972 284 972
  Ms Mai Hương: 0988 655 161
  Ms Thêu: 0984 705 221
  Ms Huyền: 0916 594 000
  Ms Dung: 0164 977 8869
  Ms Hải Yến: 0977 648 623
  Ms Đào Thủy: 0169 951 7853
  Ms Tuyết: 0168 790 0270
  Ms Hường: 0167 274 2580
  Ms Thúy: 0963 025 744
  Ms Kim Nhung: 0163 908 9416
  Ms Ngọc Hà: 0911 119 255
  Ms Nguyễn Nhung: 0941 76 86 99
  Ms Phượng: 0965 090 893
  Ms Khánh Hòa: 0973 208 847
  Ms Phạm Hồng: 0914 096 807
  Ms Hương Trang: 0982 140 792
  Miền Nam
  Ms Cao Hằng: 0919 888 996
  Ms Luận: 0908 030 155
  Ms Bích Dung: 0938 315 207
  Ms Phương Thúy: 0902 229 489
  Ms Phạm Dung: 0964 579 603
  Ms Phạm Hường: 0164 968 6188
  Ms Tuyết Trinh: 0934 475 489
  Ms Hồng Phúc: 0901 389 707
  Ms Thanh Trúc: 0964 302 403
  Ms Trâm: 0902 377 365
  Ms Ngọc Diễm: 0167 744 4372
  Ms Minh Hải: 0985 181 276
  Ms Ngân: 0935 372 907
  Ms Lê Chi: 0932 767 620
  Chăm sóc khách hàng:

  Mrs Huệ: 097 257 3197 - Email: hotro@mywork.com.vn

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ của MyWork,
vui lòng gửi email tới địa chỉ tư vấn của chúng tôi:


Chân thành cảm ơn,

Bạn muốn nhận các tin tức việc làm và tuyển dụng mới nhất từ Mywork?
Hãy nhấn nút "Thích" bên dưới để nhận thông tin cập nhật liên tục từ chúng tôi trên Facebook và tham gia mạng xã hội tuyển dụng lớn nhất hiện nay với hơn 700.000 thành viên đang theo dõi.