Đăng nhập nhanh bằng facebook

Đăng nhập nhanh bằng facebook

Công Chức Văn Phòng Đảng Uỷ

Bộ Tài chính

Nơi làm việc: Hà Nội,Khác

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Thương lượng

 • Kinh nghiệm

  Không yêu cầu

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Số lượng

  03

 • Trình độ học vấn

  Không yêu cầu

 • Mô tả công việc

  Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển dụng (thông báo thi, kết quả thi, kết quả trúng tuyển…) được thông báo trên trang Website của Bộ Tài chính (địa chỉ: www.mof.gov.vn).

  1. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển 

  Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, cụ thể như sau:

  a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

  - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

  - Đủ 18 tuổi trở lên;

  - Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

  - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

  - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

  - Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

  b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

  - Không cư trú tại Việt Nam;

  - Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

  Yêu cầu công việc

  Yêu cầu: tốt nghiệp chuyên ngành Cử nhân hành chính; Cử nhân chính trị

  2. Đối tương ưu tiên trong tuyển dụng

  Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể như sau:

  a.Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

  b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

  c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

  Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc kết quả xét tuyển theo quy định.

  3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

  - Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm;

  - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyềntrong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  - Bản sao giấy khai sinh;

        - Các bản phô tô (không cần công chứng) văn bằng, chứng chỉ (tốt nghiệp Đại học, trên Đại học, kèm bảng kết quả học tập, ngoại ngữ, tin học, chứng nhận đối tượng ưu tiên). Khi được tuyển dụng phải xuất trình bản chính để kiểm tra. Đối với thí sinh mới tốt nghiệp, nếu chưa có bằng có thể sử dụng Quyết định hoặc văn bản công nhận tốt nghiệp của Trường;

  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

  - 02 ảnh màu (cỡ 4 cm x 6cm) chụp trong thời gian 6 tháng.

  Hồ sơ dự tuyển của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên gửi về Hội đồng thi tuyển dụng của Bộ Tài chính.

  4. Điều kiện miễn thi một số môn

  Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức theo quy định tại Điều 9 của NĐ24, cụ thể như sau:

  a. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

  - Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

  - Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (với điều kiện tiếng nước ngoài được đào tạo phải là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

  b. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

  III. Môn thi, hình thức, nội dung và thời gian thi:

  Được thực hiện theo quy định tại Điều 8của NĐ24 và Điều 7 của TT13, cụ thể như sau:

  1. Môn kiến thức chung:

  - Nội dung: Gồm kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế (theo tài liệu Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên của Học viện Hành chính quốc gia); Luật công chức năm 2008; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  - Hình thức: Thi viết;

  - Thời gian thi: 180 phút;

  2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: (02 bài thi: thi viết và thi trắc nghiệm).

  - Nội dung: Kiến thức kinh tế vĩ mô quản lý nhà nước về tài chính;

  - Hình thức: Thi viết và thi trắc nghiệm;

  - Thời gian thi: 180 phút đối với bài thi viết; 45 phút đối với bài thi trắc nghiệm.

  3. Môn Tin học:

  - Nội dung: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft  Excel và Microsoft word).

  - Hình thức: Thi trắc nghiệm tin học văn phòng;

  - Thời gian thi: 45 phút.

  4. Môn Ngoại ngữ: Thi một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ B;

  - Hình thức: Thi viết;

  - Thời gian thi: 90 phút.

  IV. Cách tính điểm và xác định thí sinh trúng tuyển:

  Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của NĐ24, cụ thể như sau:

  1. Cách tính điểm:

  a. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

  b. Điểm các môn thi được tính như sau:

  - Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;

  - Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

  - Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

  c. Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

  2. Xác định thí sinh trúng tuyển:

  a. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

  - Có đủ các bài thi của các môn thi (trừ những môn nếu được miễn thi);

  - Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

  - Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị, từng vị trí việc làm, từng chuyên ngành đào tạo và từng ngạch tuyển dụng. Theo  tổng điểm chung được xác định như sau: Tổng điểm chung  = (điểm môn kiến thức chung x (nhân) hệ số 1) + (điểm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết) x (nhân) hệ số 2) + (điểm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm) x (nhân) hệ số 1) + điểm ưu tiên (nếu có).

  b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng công chức căn cứ vào kết quả học tập để quyết định người trúng tuyển.

  c. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

  V. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

  1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:Từ ngày 10/9/2012 đến hết ngày 12/9/2012 (từ 8h30 đến 11h và từ 13h30h đến 16h30) tại Phòng 104 trụ sở Cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo-Quận Hoàn kiếm-Hà Nội (Hồ sơ không trả lại và không nhận qua đường bưu điện).

        2. Lệ phí dự thi: Thí sinh dự thi  nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước: 140.000 đồng/người (lệ phí dự thi nộp cùng hồ sơ dự thi và không hoàn trả lại nếu thí sinh bỏ thi).

  3. Thời gian và địa điểm thi:Sẽ thông báo tại trang Website của Bộ Tài chính (địa chỉ: www.mof.gov.vn).

        Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi qua số điện thoại: 04.2.2202828 xin số máy lẻ 8144, 8107, 8100, 8137, 8097./.                               

  Tệp đính kèm:  Mau don.doc

  Thông tin liên hệ

  Người liên hệ: BỘ TÀI CHÍNH
  Địa chỉ công ty: ố 28 Trần Hưng Đạo-Quận Hoàn kiếm-Hà Nội
  Ứng tuyển: Vui lòng bấm "NỘP ĐƠN" ở bên trên để ứng tuyển công việc này
  Hạn nộp hồ sơ: 10-9-2012 (Đã hết hạn)
  Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  Kỹ năng việc làm

  Để nhận mã xem thông tin liên hệ của việc làm này, vui lòng soạn tin: VIECLAM  196484 Gửi 8588

  Và nhập mã xem liên hệ vào ô bên:

  Mã:

  » Đăng ký Ứng viên để được tìm việc làm nhanh và miễn phí trên MyWork.

  Thông báo mywork nếu tin đăng tuyển có nội dung xấu, sai sự thật
  • Tên công việc:
  • Link công việc:
  • Họ tên:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Nội dung thông báo:
  •  
  Tuyển dụng tháng 9 - Hiệu quả gấp 2
  (Hạn nộp: 10-9-2012)
  Lượt xem: 3500
  Ngày duyệt: 11-09-2012
  Chia sẻ tới bạn bè
  Thông báo mywork nếu tin đăng tuyển có nội dung xấu, sai sự thật
  {error_message}
  • Tên công việc:
  • Link công việc:
  • Họ tên:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Nội dung thông báo:
  •  
  Giới thiệu công ty

  Bộ Tài chính

  ố 28 Trần Hưng Đạo-Quận Hoàn kiếm-Hà Nội

  Website: www.mof.gov.vn

  » Xem thêm
  Gửi tin nhắn liên hệ tới Nhà tuyển dụng
  • Họ tên:
  • Nội dung:
  •  
  Việc làm liên quan
 • Ảnh của Quà Tặng Usa
 • Kế Toán Bán Hàng
  Quà Tặng Usa
  Địa điểm : Hà Nội
  Lương : 5,000,000 - 7,000,000
 • Công Chức Văn Phòng Đảng Uỷ
  Bộ Tài Chính
  Ngày hết hạn: 10-9-2012
  (Đã hết hạn)
  4,140,365
  Ứng viên
  1,550,047
  Việc làm
  803,366
  Nhà tuyển dụng
  13,660,570
  Lượt ứng tuyển