Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

Kỹ Sư Thiết Kế Mạch Điện Tử PCb

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Điện Tử & Viễn Thông Việt Nam (vnet)

 12 triệu - 15 triệu
 01/07/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Mạch Điện Tử PCb (thu Nhập Tới 20 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Điện Tử & Viễn Thông Việt Nam (vnet)

 12 triệu - 15 triệu
 01/07/2020
 Hà Nội

[ Hà Nội ] Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông

Công Ty TNHH Mạng Viễn Thông Số

 7 triệu - 10 triệu
 14/06/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông / CNTT

Công Ty TNHH Công Nghệ Hồng Cơ

 8 triệu - 12 triệu
 16/06/2020
 Hồ Chí Minh