Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (tại Long Biên, Hà Nội)

Công Ty Cổ Phần Thương Mai Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh

 12 triệu - 16 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Long Biên Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mai Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh

 12 triệu - 16 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/04/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 12/04/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 12/04/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 03/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Ngân Hàng Mb [hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 01/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn, Chăm Sóc Khách Hàng Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 03/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn, Chăm Sóc Khách Hàng Tại Tp Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 01/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 03/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Truyền Hình K+ Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 03/04/2020
 Hà Nội