Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

Phó Giám Đốc Điều Hành

Trung Tâm Hợp Tác Phát Triển Ict

 19 triệu - 25 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội

[ Đông Anh-hn] Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 25 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội

Phó Giám Đốc Ban Phát Triển Hệ Thống (hà Đông, Hà Nội)

Công Ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Đại Việt

 20 triệu - 30 triệu
 29/02/2020
 Hà Nội
 20 triệu - 30 triệu
 29/02/2020
 Hà Nội

Phó Giám Đốc Ban Phát Triển Hệ Thống DVchat.vn (hà Nội)

Công Ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Đại Việt

 20 triệu - 30 triệu
 29/02/2020
 Hà Nội

[ Đông Anh- HN] Phó Giám Đốc Có Kinh Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 30 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Flg

 20 triệu - 25 triệu
 20/03/2020
 Hà Nội