Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

Giám Đốc Kinh Doanh (hcm)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Kim Tinh

 Trên 30 triệu
 06/10/2020
 Hồ Chí Minh

Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Miền Bắc

Chi Nhánh Việt Trì - Công Ty TNHH Tổng Công Ty Hòa Bình Minh

 20 triệu - 25 triệu
 30/09/2020
 Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 18 triệu - 25 triệu
 01/10/2020
 Hồ Chí Minh

Giám Đốc Kinh Doanh - Đầu Tư Hàng Hóa Phái Sinh

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi

 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2020
 Hồ Chí Minh

Giám Đốc Kinh Doanh Miền Bắc

Chi Nhánh Việt Trì - Công Ty TNHH Tổng Công Ty Hòa Bình Minh

 20 triệu - 25 triệu
 30/09/2020
 Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

Giám Đốc Kinh Doanh BĐS [hcm]

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nhà Đất Cát Tường

 Trên 30 triệu
 30/09/2020
 Hồ Chí Minh