Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2020
 Đồng Nai

Quản Lý Đơn Hàng (biết Tiếng Nhật)

Công Ty TNHH Dệt May Topmode

 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2020
 Hà Nội

Quản Lý Đơn Hàng Merchandiser

Công Ty TNHH Khang Thành

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020
 Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tce Jeans

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2020
 Thanh Hóa

Quản Lý Đơn Hàng Biết Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Dệt May Topmode

 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2020
 Hà Nội