Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

Nhân Viên Telesale

Công Ty TNHH Trang Hà

 7 triệu - 11 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (telesale) Mạng Viettel Tại Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 12 triệu
 04/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh- Telesale Mạng Viettel Tại Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 04/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh [telesale] Mạng Viettel Tại Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 04/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh {telesale} Mạng Viettel Tại Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 04/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh- Telesale Mạng Viettel Tại (thái Nguyên)

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 12 triệu - 15 triệu
 04/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh- Telesale Mạng Viettel Tại -thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 12 triệu
 04/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh- Telesale Mạng Viettel Tại [thái Nguyên]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 04/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh- Telesale Mạng Viettel Tại {thái Nguyên}

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 04/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên {telesale} Bán Hàng Mạng Viettel Tại Tp Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 02/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên [telesale] Bán Hàng Mạng Viettel Tại Tp Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 12 triệu
 02/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Telesale- Bán Hàng- Mạng Viettel Tại Tp Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 02/09/2020
 Thái Nguyên