Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

Cán Bộ Kỹ Thuật KCS - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Dân Dụng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Và Xây Dựng An Việt

 7 triệu - 10 triệu
 24/06/2020
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật Xây Lắp Viễn Thông

Công Ty Cổ Phần Kaemi Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 10/06/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 20 triệu
 07/06/2020
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Hải âu

 10 triệu - 15 triệu
 13/06/2020
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Trường Tiểu Học Lômônôxốp

 10 triệu - 12 triệu
 08/06/2020
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Lắp Confitech Hà Nội

 10 triệu - 15 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội