Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

Trợ Lý Hiệu Trưởng-cán Bộ Văn Phòng

Phân Hiệu Trường Đại Học FPT Tại Thành Phố Cần Thơ

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Cần Thơ
 12 triệu - 15 triệu
 25/04/2020
 Hưng Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 10/04/2020
 Bình Thuận, Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng
 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Bình Định, Đắc Lắc, Đắc Nông, Khánh Hòa, Quảng Nam