Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

 5 triệu - 7 triệu
 04/03/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 12/03/2020
 Đà Nẵng
 5 triệu - 7 triệu
 12/03/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tổng Đài Tập Đoàn Viettel Tp Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 13/03/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Trực Tổng Đài 198 Viettel Hòa Lạc, Thạch Thất

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 11/03/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Trực Tổng Đài Viettel [đà Nẵng]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 12/03/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tổng Đài Viettel [đà Nẵng]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 12/03/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Trực Tổng Đài 198 Viettel Hòa Lạc

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 27/02/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Trực Tổng Đài 198 Viettel Khu Vực Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 22/03/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Tổng Đài Tập Đoàn Viễn Thông Viettel Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 22/03/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tư Vấn CSKH Tổng Đài Viettel Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 22/03/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Cho Tổng Đài Viettel Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 22/03/2020
 Đà Nẵng